Vairavimas Lietuvoje

Kelių eismo taisyklės, baudos ir kita informacija

Atsakomybe už KET pažeidimus

leave a comment »

 

AKTUALI REDAKCIJA NUO 2011-06-01

NUOBAUDOS UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ (KET) PAŽEIDIMUS
51(11). Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose
81. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti
82. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas
123. Transporto priemonių vairavimas
124. Nustatyto greičio viršijimas
124(1). Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas
124(2). Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas
124(5). Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
124(6). Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
125. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas
126. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
127. KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą
128. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti
129. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti
130. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
130(2). Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų
131. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas
132. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles
133. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti
133(1). Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas
134. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
134(1). Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas
137. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas
145. Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo
148. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas
160(1). Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas

Straipsnis Pažeidimas Nuobauda (Litais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
51(11) Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose:
51(11)-1 – neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti. 250-500
51(11)-2 – tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 500-1000 su arba be tr.priem. konfiskavimo
81 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti:
81-1 – transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti. 200-500
81-2 – tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus. 500-1000
82 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas:
82-1 – transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas. 100-200
82-2 – tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus. 200-500
123* Transporto priemonių vairavimas:
123-1 – neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka;
– be valstybinės techninės apžiūros;
– turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti;
– su papildomai užtamsintais be specialaus leidimo stiklais.
100-150
123-2 – be valstybinio numerio ženklų (ženklo);
– pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atveją, kai pranešus policijai apie numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).
100-200 arba 1-3
123-3 – su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu);
– su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).
800-1200 arba 6-12
123-4 – su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis;
– su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
100-200 ir prietaisų konfiskavimas
123-5 – neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu. 80-120
124 Nustatyto greičio viršijimas:
124-1 – iki 10 km/h. įspėjimas
124-2 – nuo 10 iki 20 km/h. 40-100
124-3 – nuo 20 iki 30 km/h. 100-300
124-4 – nuo 30 iki 40 km/h, turintiems 2m vairavimo stažą; 400-600
– nuo 30 iki 40 km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo. 400-600 ir 3-6
124-5 – nuo 40 iki 50 km/h, turintiems 2m vairavimo stažą; 600-800
– nuo 40 iki 50 km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo. 600-800 ir 6-12
124-6 – nuo 50 ir daugiau km/h, turintiems 2m vairavimo stažą; 1000-1500 ir 1-3 arba 7 paros arešto ir 6 mėn. teisių atėmimas
– nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems 2m vairavimo stažo; 1000-1500 ir 12-18
– nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems teisės vairuoti. 1500-2000 arba 20-30 parų arešto
124(1) Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas:
124(1)-1 – važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui;
– nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.
100-200 arba 1-6
124(1)-2 – kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas;
– vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas;
– važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku;
– KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas;
– draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas;
– vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
– tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 m;
– važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.
100-300
124(1)-3 – vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas;
– apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 m;
– lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti;
– stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m kelio ruože prieš jas ir už jų;
– sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.
100-150 arba 1-3
124(1)-4 – kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, stovėti, nesilaikymas;
– stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako;
– stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės;
– stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui;
– važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.
100-300
124(1)-5 – transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui. 200-400 arba 2-4
124(1)-6 šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais. 300-500 arba (ir) 1-3
124(1)-7 – KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse. įspėjimas arba 20-40
124(2) Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas:
124(2)-1 – vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui;
– KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti;
400-800 ir 3-6
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1000-2000
124(2)-2 – chuliganiškas vairavimas, t.y. KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui; 1000-2000 ir 12-24
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 2500-3500
124(2)-3 šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens; 2000-3000 ir 24-36
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 3500-4000 ir tr.priem. konfiskavimas arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(2)-4 šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens; 3000-4000 ir 36-60 arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 4000-5000 ir tr.priem. konfiskavimas arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(5) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas. 80-140
124(6) Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas. 80-140
125 Važiavimas per geležinkelio pervažas:
– tam neskirtose vietose;
– kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas;
– įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis;
– savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas;
– įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje;
– specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą;
– kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.
300-500 ir 2-4
126 Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:
126-1 – esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,41-1,5 promilės). 1000-1500 ir 12-18
126-2 – transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 promilės). 500-1000
126-3 – vairuotojams, kurių vairavimo stažas iki 2m, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 promilės). 800-1000
126-4 – esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis;
– neblaivumo patikrinimo vengimas;
– alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
2000-3000 ir 24-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-5 – esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
– apsvaigimo patikrinimo vengimas;
– narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
1000-3000 ir 12-36 arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-6 – perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui. 300-500
126-7 – praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo. instruktoriui 500-1000 ir 11-13
127 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą:
127-1 – sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą; 500-1000 arba 12-24
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 2000-3000
127-2 – nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą); 100-200 arba 3-6
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 1000-2000
127-3 šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens; 4000-5000 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 5000-5500 ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
128 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti:
128-1 – neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. 1000-1500 arba areštas
128-2 – kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones. 1500-2500 arba areštas
128-3 – perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių. 200-400
129 Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti:
– transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių;
– neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas;
– alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
4000-5000 arba 20-30 parų arešto
130* Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos:
130-1 – nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę;
– pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET;
3000-4000 ir 36-60 arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones. 4000-5000 ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas ar be jo
130-2 – nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. 3000-4000
130-3 – kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET. 500-800
130-4 – nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę. 3000-4000
130(2) Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų:
– kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 126 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 127 straipsnio 3 dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus; tr.priem. konfiskavimas ir 36-48
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones; tr.priem. konfiskavimas   ir 20-30 parų arešto
– tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas. 4000-5500 ir tr.priem. konfiskavimas  
131 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas:
131-1 – pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama;
– asmenų, vairuojančių mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas;
– KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas;
– mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.
80-140
131-2 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti. 100-200
131-3 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą. 300-500
131-4 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą). 140-200
131-5 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse. 20-40
131-6 – dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis. 300-500
131-7 – dviračių ir mopedų vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis. 500-700
131-8 šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 500-600
131-9 – mopedų ar lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti. 200-300
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone:
– turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti;
– pertaisyta be atitinkamo leidimo;
– neįregistruota nustatyta tvarka;
– be valstybinės techninės apžiūros;
– neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.
200-400
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti. 300-500
133(1) Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas:
133(1)-1 – fiziniam asmeniui; 300-800
– įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui. 300-1000
133(1)-2 – tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 1500-2000
134 Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas:
134-1 – naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, vairuotojams ir(ar) keleiviams. 100-200
134-2 – tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą. 200-300 arba 1
134(1) Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas. 200-400
137 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas:
137-2 – šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris. 10-20
145 Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo:
145-1 – automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
– važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
– kliūčių kelių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas.
500-1000
145-2 – važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą ir (ar) leidžiamą bendrą svorį;
– važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.
500-1000 ir 1000-2000 įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims
148 Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas:
148-1 – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis. 600-1200
148-2 – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis. 1200-2600
148-3 – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti. 400-1200
148-4 – transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis. 400-1200
148-5 – važiavimas šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento. 300-500
160(1) Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas:
– gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
– važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
– kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas;
– leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.
200-500

*123 str. pastaba: Šio kodekso 51(11), 123–130(2), 132–134 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones.
*130 str. pastaba: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

eismas.eu

Written by Editor

2011/11/07 11:50

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: